O nama i uslugama koje nudimo

OKON doo Mostar je počeo sa radom početkom 2015. godine. Nalazimo se u Mostaru u južnoj industrijskoj zoni, Bišće Polje bb - u zgradi INTERA. 

Mi smo tim sastavljen od iskusnih okolišnih konzultanata koji već dugi niz godina rade i istražuju u području zaštite okoliša. Različitog smo formalnog obrazovanja: diplomirani inženjeri i magistri strojarstva, okoliša, građevine, agronomije, sigurnosti na radu, kemije i biologije, te tako imamo najveći dio potrebnih znanja neophodan za kvalitetan rad pri izradi okolišne dokumentacije: studija uticaja na okoliš, elaborata, zahtjeva, planova aktivnosti ...

Osnovni cilj našeg rada je pomoći našim klijentima da ispune svoje obveze proistekle iz seta okolišnih zakona u Bosni i Hercegovini (2003.) kao i podzakonskih akata koji su nakon toga doneseni i još uvijek se donose i usklađuju sa važećom svjetskom praksom iz ove oblasti.

Konzultantske usluge koje nudimo odnose sa na postojeća poduzeća i nova poduzeća, ukoliko su po važećim propisima dužna ishoditi Okolišnu dozvolu odnosno sva ostala poduzeća koja žele uskladiti svoj odnos prema zaštiti okoliša na temelju najbolje svjetske prakse. 

Osim toga nudimo i usluge monitoringa kvalitete zraka u suradnji sa švicarskim laboratorijem PASSAM čiji smo ekskluzivni zastupnici za područje Bosne i Hercegovine. 

Imamo i izdavačku djelatnost kojom nastojimo educirati zainteresiranu i stručnu javnost za probleme zaštite okoliša i održivog razvoja. Kod nas možete nabaviti i svoj primjerak stručnih knjiga: Zaštita okoliša - pogled iz prakse i Uvod u okolišno-održivi razvoj


Samostalno nudimo slijedeće konzultantske usluge iz oblasti zaštite okoliša:

 - Savjetovanje investitora PRIJE nego što su počeli sa realizacijom svog projekta a koji bi mogao imati znatan utjecaj na okoliš. 
   Našim pravovremenim uključivanjem u projekt možemo Vam ostvariti značajne uštede i ukazati na skrivene troškove koji mogu 
   nastati u tijeku dobivanja potrebnih dozvola i suglasnosti od nadležnih organa uprave. 
 • Izrada Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije odnosno onečišćenja i za usuglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom
 • Izrada Zahtjeva za izdavanje Okolišne dozvole
 • Izrada Plana upravljanja otpadom
 • Izrada Zahtjeva za produženje Okolišne dozvole
 • Okolišni nadzor pri gradnji objekata koji moraju imati okolišnu dozvolu
 • Izrada Izvješća o stanju sigurnosti
 • Izrada Unutarnjih i vanjskih planova intervencije
 • Stručna mišljenja i elaborate u području zaštite okoliša
 • Revizije okolišne dokumentacije
 • Savjetovanje investitora pri izradi projektne dokumentacije

U suradnji sa našim partnerskim organizacijama nudimo kompletnu uslugu:
 • Izrada Studija o utjecaju na okoliš
 • Studijska dokumentacija o upravljanju zaštićenim područjima prirode 
 • Monitoring zraka - Ispitivanje emisije polutanata iz stacionarnih izvora zagađenja
 • Monitoring buke - Ispitivanje emisije buke u okoliš
 • Monitoring vode - ispitivanje kvalitete ispuštene otpadne vode 
 • Ukupna ocjena “Nultog stanja“ u sklopu izrade Plana aktivnosti
 • Studije, planove i strategije upravljanja okolišem
 • Studije, planove i strategije integralnog upravljanja čvrstim otpadom


Rado ćemo Vam pomoći ukoliko imate nekih nejasnoća iz oblasti zaštite okoliša: nadležnosti, potrebi izrade zakonom propisane dokumentacije, praćenja stanja obveza korisnika prema 
nadležnim ministarstvima, fondovima, agencijama ...Sa naše stranice možete preuzeti korisne stručne radove iz oblasti zaštite okoliša koje su naši suradnici objavljivali u svom dosadašnjem stručnom radu. 


OKON doo Mostar - Okolišni konzalting

88000 MOSTAR, Bišće polje b.b. (zgrada Intera)

E-mail                                   info@okon.ba
Ident. broj                           4227855670002
Matični broj                        58-01-0034-15
Transakcijski račun           3381302246985995
Banka                                 Unicredit Bank dd ,Kardinala Stepinca bb, Mostar

Okon is a company whose primary goal is to assist clients in meeting their obligations, stemming from the set of environmental laws in the Federation of Bosnia and Herzegovina.


E-mail: info@okon.ba